Монопольна рента

Утворення абсолютної земельної ренти

(приклад)

Галузі виробництва Авансований капітал Додаткова вартість Вартість Галузеві норми прибутку Середня норма Середній прибуток Ціна виробництва Абсолютна рента
Шкіряна 70с+30v
Текстильна 80с+20v
Машинобудівна 90с+10v
Вся промисловість 240с+60v
Сільське господарство 60с+40v 40% 140-120=20

Абсолютна земельна рента = вартість с/г продуктів – суспільна ціна виробництва с/г продуктів

Монополія приватної власності на землю, що характеризується особливими умовами виробництва обмеженої кількості продуктів є причиною утворення монопольної ренти.

Вона утворюється за рахунок споживача через нееквівалентний обмін між власником товару та покупцем.

За підрахунками абсолютний рентний дохід в Україні становить 1,6 ц. зерна з гектару, диференційний – 7,4 ц., разом – 9 ц. з 1 га.


4226731853067065.html
4226745793166809.html
    PR.RU™