Форми організації фізкульт.-спорт. роботи у навч. та поза навч. час

ФВ у ВНЗ проводиться впродовж всього періоду навчання в режимі навчальної роботи та у поза навчальний час.

Під формами занять фіз. вправами розуміють способи організації навч.-вих. процесу, кожний із яких характеризується визначеним типом взаємодії викладача (тренера) і студентів, а також відповідними умовами занять.

В режимі навчальної роботи мають місце дві форми організації: навчальні заняття і факультативні заняття.

Навч. заняття проводяться у ВНЗ різного рівня акредитації різну кількість годин. Як правило, заняття у розкладі бувають тільки на молодших курсах. В ВЗО 1-2 рівнів акред. – 3 год. на тиждень, 3-4 рівнів акред. – 4 год. на тиждень. В сучасних ВЗО зміст обов’язкових фізкульт. занять може визначати сам навч. заклад. Тому ми є свідками того, що в окремих навч. закладах відмовилися від традиц. змісту занять у розкладі, а пропонують свої варіанти його визначення..

На старших курсах проводяться факультативні заняття в обсязі 2-4 год. на тиждень, які є продовженням навч. занять. На цих заняттях удосконалюється фіз. підготовка студентів в обсязі вимог програмних нормативів, поглиблюється проф.-прикладна фіз. підготовка, проводиться підготовка студентів до громадської фізк.-спорт. діяльності.

ФВ студентів в поза навчальний час проводиться в наступних формах:

1. Фіз. вправи в режимі навч. дня: ранкова гімнастика, фізкультпаузи (ФП), додаткові заняття та ін.

ФП проводяться після 4 год. аудитор. або практич. занять і тривають 8-10 хв.

Додаткові заняття (інд. або групові) проводяться викладачем за потребою, з метою підготовки студентів до здачі залікових норм і вимог навч. програми з ФВ.

Фіз. вправи в режимі навч. дня викон. функцію активного відпочинку.

2. Організовані заняттяу спорт. секціях, клубах за інтересами, групах заг. фіз. підготовки, аеробіки, шейпінгу, під керівництвом спеціаліста з ФВіС.

3. Самостійні заняттяфіз. вправами у вільний від навчання час проводяться на основі добровільності (за бажанням). Вони можуть проходити в будь-яких умовах, в різний час і присвячуватись виконанню завдань викладача, тренера або провод. за самостійно складеним планом.4. Масові фізк.-спорт.заходи - проводяться в вихідні дні впродовж навч. року і під час канікул. Це спорт. вечори, спартакіади з участю збірних команд фак-тів, масові кроси і естафети, змагання різного рівня, турпоходи та ін.

5. Заняття в озд.-спорт. таборах в період зимових і літніх студ. канікул, котрі забезпечують відновлювально-озд., загартовуючий і розвиваючий ефекти.

Форми, які мають місце у режимі навч. роботи та у поза навч. час, повинні забезпечувати 8-10 год. на тиждень загального обсягу РА студенті.

Всі названі вище форми занять організують і проводять колективи спеціалізованих кафедр і СК.


4197355696632952.html
4197430979356615.html
    PR.RU™