Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

(наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України

№ 226/293/169 від 30.04.2002 р.)

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (2109-14) та доручення Кабінету Міністрів України № 20898/1 від 8 січня 2002 р. НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (додається).

2. Міністерству праці та соціального захисту і Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення і головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій. Головному управлінню соціального захисту населення і Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захистy населення і фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та здійснювати постійний контроль за ефективним та цільовим витрачанням коштів Державного бюджету України.

3. Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації надавати Міністерству праці і соціальної політики України інформацію про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою та у терміни, що затверджені Міністерством праці та соціальної політики України.

4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрація, фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації надавати Міністерству фінансів України інформацію про використання коштів на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою та у термін, що затверджені Міністерством фінансів України.Міністр праці та соціальної політики України І. Сахань

Міністр фінансів України І. Юшко

Міністр охорони здоров'я України В. Москаленко

Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів(постанова КМ України № 314 від 03.05.1995 р.)

(Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 19 (19-2002-п) від 10.01.2002 р.)

На виконання постанови Верховної Ради України № 205 (205/94-ВР) від 14 жовтня 1994 р. «Про введення в дію Закону України «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 407) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Затвердити Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів (додається).

2. Урядові Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству праці. Міністерству соціального захисту населення разом з громадськими організаціями інвалідів визначати потребу у робочих місцях для працевлаштування інвалідів і створювати з цією метою необхідну кількість базових підприємств (у тому числі малих).

3. Міністерству економіки. Міністерству праці щорічно надавати Фонду соціального захисту інвалідів дані про орієнтовну вартість робочих місць в галузях економіки України.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 (19-2002-п) від 10.01.2002 р.).

4. Міністерству соціального захисту населення. Міністерству економіки. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції разом з Українським товариством сліпих подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг), яка виробляється підприємствами цього товариства.

5. Міністерству статистики, Міністерству праці. Міністерству соціального захисту населення доповнити державну статистичну звітність про працевлаштування і зайнятість населення показниками з питань працевлаштування інвалідів.

6. Міністерству статистики надавати Фонду соціального захисту інвалідів статистичні дані, необхідні для виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12).

7. Міністерству охорони здоров'я забезпечити збір, узагальнення та передачу Міністерству соціального захисту населення інформації про осіб, які потребують трудової реабілітації.

(Пункт 8 виключено на підставі постанови КМ № 19 (19-2002-п) від 10.01.2002 р.).

Виконуючий обов'язки

Прем’єр-міністра України Є. Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко


4194213636585677.html
4194292143464974.html
    PR.RU™