Організація електронної системи управління документообігом

Однією із функціональних підсистем корпоративних інформаційних систем підприємств є електронна система управління документообігом (ЕСУД). Мета її розробки полягає в підвищенні ефективності управління економічними системами на основі автоматизації управління документообігом та діловими процесами всіх видів робіт з документами, забезпечуючи координацію та спільну діяльність всіх учасників процесу управління [7].

Масштабованість. Бажано, щоб система електронного документообігу могла підтримувати як декілька одиниць, так і декілька тисяч користувачів, і щоб можливості системи нарощувати свою потужність визначалися тільки потужністю відповідного апаратного забезпечення. Виконання такої вимоги забезпечується за допомогою підтримки індустріальних серверів баз даних компаній «Sybase», «Oracle», «Informix» та інших, що працюють на всіх можливих програмно-апаратних платформах забезпечуючи широкий спектр продуктивності.

Розподіленість. Основні проблеми під час роботи з документами виникають в територіально-розподілених організаціях. Тому, архітектура систем електронного документообігу повинна підтримувати взаємодію розподілених систем. При чому розподілені системи можуть об’єднуватися різними по швидкості і якості каналами зв’язку. Також архітектура систем повинна підтримувати взаємодію з віддаленими користувачами.

Модульність. Цілком можливо, що замовнику одразу може й не знадобитися впровадження всіх компонентів системи документообігу. Інколи, спектр задач замовника значно менший, ніж спектр всього документообігу. Саме тому, система документообігу повинна складатися із окремих модулів інтегрованих між собою.

Відкритість. Система електронного документообігу не може й не повинна існувати відокремлено від інших систем. Наприклад, коли існує необхідність інтегрувати систему з іншими прикладними системами, зокрема обліково-бухгалтерськими системами. Для цього система документообігу повинна підтримувати загальні стандарти обробки і передачі даних та мати відкриті інтерфейси для можливості доповнення та інтеграції з іншими системами.

Успіх функціонування компанії багато в чому визначається показниками управління інформацією та інформаційними потоками [40].


4189496762132988.html
4189630930242872.html
    PR.RU™